Код та найменування спеціальності: 

  • 053 Психологія

Спеціалізації: 

    • Психологія.

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна.

    • Заочна.