Курс для студентів 4-го курсу спеціальності економічна кібернетика. Студенти вивчають повний цикл розробки ПЗ з використання спеціальних інструментальних засобів: Scrum, Git, .Net, PM.

Код та найменування спеціальності: 

  • 051 Економіка

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна