Для студентів 3-го спеціальності економічна кібернетика. Під час вивчення курсу студенти ознайомлюються з принципами розробки ПЗ на основі об'єктно-орієнтовного підходу.

Код та найменування спеціальності: 

  • 051 Економіка

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна