Код та найменування спеціальності: 

  • 055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізації: 

    • Регіональні студії

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна