Метою викладання дисципліни «Дискретна математика» є оволодіння  основними поняттями теорії множин, комбінаторного аналізу, теорії відношень для практичного застосування у процесі навчання та втілення у діяльності майбутнього фахівця з економічної кібернетики.

Завданням вивчення навчальної дисципліни є:

-          навчання методам та мислення, що є характерним для дискретної математика;

-          вивчити теоретично та відпрацювати на практиці вузлові задачі з основних розділів дискретної математики.

Для бакалаврату спеціальності 051 Економіка:


Код та найменування спеціальності: 

  • 051 Економіка

Спеціалізації: 

    • Економічна кібернетика

    • Цифровий маркетинг

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна