Курс про методи, особливості збору, обробки і передачі теле- і радіосюжетів в умовах підвищеного психологічного навантаження