Вибіркова навчальна дисципліна “Українська закордонна історіографія” розкриває основні закономірності та зміст процесу розвитку української закордонної науки в контексті світової історіографії: соціокультурне середовище її функціонування, основні складові наукового життя, історіографічні напрями/течії/школи, причинно-наслідкові зв’язки між науковими явищами тощо. Висвітлюється й аналізується становлення, розвиток та діяльність наукових установ, доробок окремих істориків. 

Курс тісно пов’язаний з дисциплінами історіографічного плану (з української історіографії, особливо двадцятого століття, методології історії, історії України, всесвітньої історії, історії церкви тощо), і містить в собі як узагальнення теоретичних знань, отриманих студентами раніше, так і нову інформацію, значна частина якої є наслідком власних наукових досліджень автора.
+ заочне