Підготовка українських дипломатів передбачає вивчення закордонного українства як явища та усвідомлення його ролі у створенні позитивного образу України в світі протягом ХХ – поч. ХХІ столітть та усвідомлення його значення для збереження національної ідентичності українців, популяризації історії України та процесів, пов’язаних з батьківщиною, в світі. Праця дипломатів у закордонних представництвах України буде вимагати й контактів із українськими експатріантами, котрі часом займають і важливі політичні чи економічні посади.    

У новітній історії світу закордонне українство – помітне явище. Вважається, що поза кордонами України перебуває від 12 до 20 млн. осіб українського походження. Чисельні, організовані та активні громади української діаспори зосереджені практично на всіх континентах. Привертає увагу, передусім, висока суспільна і громадська активність зарубіжних українців. Своєю сумлінною працею, лояльністю і доброзичливістю до інших національно-етнічних груп вони завоювали заслужений авторитет у країнах проживання.

Формування закордонного українства відбувалось протягом понад століття. Дослідники нараховують чотири (а дехто – і п’ять, враховуючи сучасну) хвиль масової еміграції на Захід. Можна виділити також хвилі еміграції на схід, в першу чергу, на територію Росії та колишнього СРСР. До закордонного українства відносимо також і українців, що проживають на власних етнічних землях, але в межах кордонів інших, сусідніх з Україною, держав, що сталося унаслідок політичних трансформацій середини та другої половини ХХ ст.

Українська діаспора в країнах Заходу змогла добре організуватися і налагодити своє національно-культурне життя. Нею створено багато громадських та політичних організацій, сотні українських наукових інституцій, засобів масової інформації, з’явилось чимало надзвичайно цінних публікацій, мистецьких творів – величезний пласт культури українського зарубіжжя.

Незважаючи на несприятливі історичні обставини, що існували протягом довгого часу, українські поселенці в західному світі завжди прагнули підтримати Україну і українців. Це відбилося у рухах солідарності й допомоги українському народові, проведенні різноманітних акцій і кампаній матеріальної і моральної підтримки земляків в Україні у найскрутніші для них роки і періоди життя: воєн, голодоморів, переслідувань з боку тоталітарного режиму, Чорнобильської катастрофи та ін. Багато сил і енергії витратили закордонні українці, активно сприяючи державотворчім процесам в нашій країні, відстоюючи права людини, демократію та інтереси українського народу, намагаючись створити позитивний імідж України в Європі та світі.

Важливою часткою українського народу є й т.зв. східна українська діаспора, а також українці, що є трудовими мігрантами.

Майбутні дипломати мають володіти інформацією про роль представників закордонного українства у бізнесі, культурному та політичному житті країн світу, знати історію українських експатріантів.


+ заочне