Код та найменування спеціальності

  • 052 Політологія

Спеціалізації

    • Політологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання

    • Денна
    • Заочна