1. Педагогічна практика (спеціальність 6.020301 Філософія)
  2. Науково-дослідницька практика (Напрям підготовки 8.03020102 релігієзнавство)

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета практики – розвивати професійні навички та вміння студентів проводити викладацьку роботу в середніх та старших класах загальноосвітніх шкіл з філософських та релігієзнавчих дисциплін.

 

Завдання педпрактики:

1.     Розвивати вміння та навички проводити класно-урочну роботу в середніх та старших класах середніх навчальних закладів, використовуючи сучасні методи та форми навчання.

2.     Розвивати уміння студентів проводити позанавчальну, позакласну роботу з філософських та релігієзнавчих дисциплін у середніх та старших класах середніх навчальних закладів, використовуючи сучасні методи та форми навчання.

 

У результаті успішного проходження педагогічної практики студент повинен

знати: методику викладання філософських та релігієзнавчих дисциплін, а також курсів духовно-морального спрямування в ЗОШ, ліцеях, училищах та коледжах;  навчальні програми та навчально-методичні комплекси, за якими здійснюється навчальний процес з філософсько-релігієзнавчих та духовно-моральних дисциплін.

вміти: застосовувати фахові знання, інноваційні технології навчання та викладання.