1. Науково-дослідна практика, спеціальність 051 - Економіка,  спеціалізація - Економічна кібернетика, освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр".
  2. Виробнича практика (030502 Економічна кібернетика, освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр").
  3. Переддипломна практика (Спеціальність 051 - Економіка,  спеціалізація - Економічна кібернетика, освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр").
  4. Переддипломна практика (Спеціальності 7.03050201, 8.03050201 - «Економічна кібернетика», освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст", "Магістр").
  5. Науково-дослідна практика (Спеціальність 051 - Економіка,  спеціалізація - Економічна кібернетика, освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр").