Код та найменування спеціальності: 

Рівень вищої освіти: Третій (освітньо-науковий)

Форма навчання: 

  • Денна (вечірня)


Мета та завдання навчальної дисципліни 

Отримання знань щодо сучасного стану та процесів функціонування інституту місцевого самоврядування, основних тенденцій розвитку адміністративного права, особливостей правового регулювання окремих  його інститутів, аналіз актуальних проблем в сфері муніципального та адміністративного права та пошук їх вирішення з огляду на позитивну зарубіжну практику. 


Мета вивчення курсу - сформувати у студентів систему знань про найважливіші напрями та методологію сучасних публічно-правових досліджень, їх найважливіші об՚єкти.

Код та найменування спеціальності: 

  • 081 Право (освітньо-наукова програма)

Рівень вищої освіти: Третій (освітньо-науковий)

Форма навчання: 

  • Денна (вечірня)