• Код та найменування спеціальності: 
  • 071 Облік і оподаткування
 • Спеціалізації: 
  • Облік і аудит
 • Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
 • Форма навчання: 
  • Денна

 • Код та найменування спеціальності: 
  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • Спеціалізації: 
  • Фінанси і кредит
 • Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
 • Форма навчання: 
  • Денна.
  • Заочна.

Навчальні курси, матеріали, програми

Навчальні курси, матеріали, програми