Код та найменування спеціальності: 

  • 081 Право

  •  

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна.

  • Заочна