Код та найменування спеціальності: 

 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізації: 

  • Країнознавство

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • ДеннаМета вивчення дисципліни - набуття студентами знань з історії країн Західної Європи та Північної Америки

Код та найменування спеціальності: 

 • 032 Історія та археологія

Спеціалізації: 

  • Історичний туризм

  • Історія міжнародних відносин

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • ЗаочнаМета вивчення курсу- набуття студентами теоретичних знань з історії країн Центрально-Східної Європи

Код та найменування спеціальності: 

 • 032 Історія та археологія

Спеціалізації: 

  • Історичний туризм

  • Історія міжнародних відносин

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • ЗаочнаМета курсу - набуття студентами теоретико-методологічних навичок польових археологічних досліджень

Код та найменування спеціальності: 

 • 032 Історія та археологія

Спеціалізації: 

  • Історичний туризм

  • Історія міжнародних відносин

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна


Навчальні курси, матеріали, програми