Для розміщення навчальних курсів магістрів.

Після закінчення навчання магістрів створені курси переміщаються у приховану папку року навчання.

Код та найменування спеціальності: 

  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ОПП: 

    • Міжнародні відносини

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна