Код та найменування спеціальності: 

052 Політологія

Спеціалізації: 

Політологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна


Код та найменування спеціальності: 
  • 035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

Спеціалізації: 

    • Мова і література (англійська, німецька/французька)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • денна

    • заочна


Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності "Англійська мова та література", ІІ етап