Код та найменування спеціальності: 

035 Філологія

Спеціалізації: 

035.01 Українська мова та література

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна


Код та найменування спеціальності: 

  • 032 Історія та археологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна


Код та найменування спеціальності: 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
052 Політологія
053 Психологія
229 Громадське здоров'я
256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Код та найменування спеціальності: 

052 Політологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна


Код та найменування спеціальності

035 Філологія

Спеціалізації

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • заочна