Код та найменування спеціальності:

081 Право

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Форма навчання:

Денна


Код та найменування спеціальності:

081 Право

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання:

Денна


Код та найменування спеціальності:

081 Право

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання:

Денна


Код та найменування спеціальності:

081 Право

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання:

Денна


Код та найменування спеціальності:

081 Право

Рівень вищої освіти: Перший (магістерський)

Форма навчання:

Денна


Код та найменування спеціальності: 

081 Право

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна

Код та найменування спеціальності:

081 Право

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання:

Денна