Код та найменування спеціальності: 

  • 035. Філологія

Спеціалізації: 

    • 035.01 Філологія. Українська мова і література.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна