Мета курсу – ознайомити студентів із концепціями корпусної лінгвістики; освоїти основи новітніх технологій для швидкого отримання потрібного мовного матеріалу; сформувати навички дослідницької роботи з корпусами української мови.

Код та найменування спеціальності: 

  • 035. Філологія

Спеціалізації: 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна.

    • Заочна.