Даний курс читається для студентів магістеріуму другого року навчання Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського