Код та найменування спеціальності: 

  • 081 Право (освітньо-професійна програма)

Спеціалізації: 

    • Право 

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна