Мета курсу – засвоїти найважливіші теоретичні відомості про академічне письмо, методологію і технологію наукових досліджень; оволодіти принципами організації наукових робіт; удосконалити вміння роботи з науковою літературою.


Код та найменування спеціальності: 

  • 035. Філологія

Спеціалізації: 

    • 035.01 Філологія. Українська мова і література (літературна творчість)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна