Код та найменування спеціальності: 

 • 035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Спеціалізації: 

  • Мовний менеджмент бізнесу та туризму.

  • Освітній менеджмент.

  • Менеджмент перекладацьких процесів.

  • Мовні технології.

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • денна

  • заочна