Курс англійської мови академічного спрямування. Курсом передбачено розвиток у студентів знань, вмінь та навичок ведення бізнес переговорів та бізнес презентацій.  


+заочне