Сучасні дослідники психолінгвістики виділябть дві основні області психолингвистических досліджень. Одна з них орієнтована на моделювання мовної діяльності і мовного спілкування, друга - перш за все на моделювання мовної здатності та на саму власне мовну діяльність. В межах останньої, своєю чергою, виділяються два напрямки теоретичних і експериментальних досліджень: 1) психосемантика та 2) дослідження внутрішнього лексикону людини як суб'єкта мовної діяльності. Відповідно, перший підхід пов'язаний з дослідженням різних аспектів комунікативної діяльності людини, а другий - спирається на вивчення когнітивної діяльності. Власне, ці питання які і ряд інших будуть фокусом уваги у курсі вивчення дисципліни.