Курси "Риторика (культурологія)" покликаний вивчати історію, теорію і практику риторики як дисципліни, що вчить студентів не тільки створювати та виголошувати різноманітні тексти, виробляє у них навички ораторського мовлення, але і в умовах сучасного суспільства готує їх до різних типів комунікативної діяльності. Навчальна дисципліна «Риторика» є фундаментальною, професійно орієнтованою дисципліною, призначеною для студентів ІV курсу гуманітарного факультету спеціальності «Культурологія» денної форми навчання.