Курс історії зарубіжної літератури ознайомлює студентів з особливостями літературного процесу у світі.

Основна мета, яку переслідує даний навчальний курс у рамках єдиної програми історії зарубіжної літератури, полягає в тому, щоби продемонструвати специфічний характер цієї доби становлення комплексу естетичних та моральних цінностей, виявити природу та сутність поетики античної літератури та підкреслити її “класичний” характер.

Досягненню вищезазначеної мети сприятимуть такі завдання:

-         підпорядкувати вивчення власне історико-літературного матеріалу, аналізу творів більш важливому завданню – опануванню теоретичного матеріалу (поняття про провідні естетичні напрямки доби, жанри та форми, стилі тощо), розширенню та поглибленню понятійного апарату студентів;

-         особливим аспектом цього курсу є намагання встановити та показати студентам значення та вплив античної літератури на наступний розвиток європейської літератури та європейської культури в цілому;

-         познайомити студентів з новими концепціями цієї літературної доби та новими поглядами на творчість відомих письменників.

Студент повинен:

-         вміти аналізувати, характеризувати, класифікувати джерела і літературу;

-         вміти узагальнювати матеріал і робити логічні висновки;

-         висвітлювати матеріал послідовно, логічно, вміти пов’язувати його із знаннями зі свого фаху;

-         набути навички роботи із джерелами та вміти критично осмислювати матеріал.