Курс «Жанрологія: інформаційні жанри» є базовим для студентів спеціальності «Журналістика». Він зорієнтований на здобуття знань у сфері генології, роботу з матеріалами інформаційних жанрів провідних українських та зарубіжних традиційних та новітніх ЗМК, засвоєння методики роботи з різними видами джерел інформації тощо.

Студенти повинні вміти писати тексти інформаційних жанрів різних видів (заміток, репортажів, інтерв’ю, інформаційних звітів).