Курс має на меті продовження ознайомлення студентів магістеріуму спеціальності "Країнознавство" з принципами перекладу суспільно-політичної літератури, викладеними в працях вітчизняних та зарубіжних перекладознавців і в нормативних документах,  і подальше формування  навичок письмового та усного перекладу з англійської мови на українську та з української на англійську.