Курс має на меті продовження ознайомлення студентів магістеріуму спеціальності "Міжнародні відносини" з принципами перекладу суспільно-політичної літератури, викладеними в працях вітчизняних та зарубіжних перекладознавців та нормативних документах,  і подальше формування  навичок письмового та усного перекладу з англійської мови  на українську  та з української на англійську.