Даний навчальний курс  скерований на отримання студентами теоретичних знань з питань, що стосуються ролі і місця ергономіки в життєдіяльності людини, механізмів адаптації суб’єкта до оточення, особливостей прийняття рішення та типових помилок оператора, шляхи унеможливлення впливу на результат людського фактору в роботі з технікою. Крім активізації теоретичного досвіду студентів, метою дисципліни є сприяти отриманню ними практичних вмінь та навиків відповідно до теоретичних знань з предмету. Практична частина вказаної навчальної дисципліни дає можливість розширити межі для самореалізації студента, зокрема реалізувати себе у сфері професійного добору спеціалістів технічного профілю.