"Теорія журналістики" - базовий курс для студентів спеціальності "Журналістика", який передбачає знайомство зі світом ЗМІ, розкиток комунікаційних навиків студентів, можливостей швидко орієнтуватися у великих масивах інформації, критично осмислювати та опрацьовувати великі масими даних. 

У межах курсу студенти з’ясують  основні поняття теорії журналістики, вироблять вміння правильно й ефективно застосовувати їх на практиці, осмислятьособливості масово-інформаційної ситуації у сучасному світі та в Україні.