Курс «Українська мова у засобах масової комунікації: Орфоепічний практикум» є базовою дисципліною для студетів спеціальності «Журналістика» .

Формування професійної мовнокомунікативної компетенції є невід»ємною складовою становлення успішної особистості. Відтак курсом передбачено  поглиблення знання студентів із сучасної української літературної мови, формування у них погляду на мову як на системно-структурне явище.

        Практичний блок курсу спрямований насамперед на розвиток усного і писемного мовлення студентів, а також на повторення засвоєного під час слухання лекцій теоретичного матеріалу.