Курс "Державна політика е-врядування" читається для студентів:

Код та найменування спеціальності: 

  • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізації: 

    • Документознавство та інформаційна діяльність

    • Менеджмент соціокультурної діяльності

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна

Метою курсу є ознайомити студентів з основами державної політики у сфері електронного врядування в України та з закордонним досвідом, а також сформувати професійні компетенції прикладного спрямування.