Неважливо, чим Ви цікавитеся, в якій сфері працюєте і яких розмірів ваша заробітна плата – цифри і аналітика сьогодні всюди, і всім доводиться мати з ними справу. 

Щоб приймати ефективні рішення, потрібно вміти аналізувати дані і витягати з них сенс.

У цьому вам допоможе курс «Прогнозування соціально-політичних процесів», який в доступній формі пояснює, як:
• побудувати математичну модель явища і перевірити її на точність та адекватність;
• інтерпретувати і формулювати результати аналізу;
• ефективно використовувати результати аналізу;
• розвинути кількісне мислення.

Цифри, дані та аналітика все більше впливають на сучасний світ, і якщо Ви не хочете відставати, долучайтеся до курсу, адже разом навчатися цікаво і корисно.

Код та найменування спеціальності: 

  • 052 Політологія

Спеціалізації: 

    • Політологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна