В сучасних умовах Україна робить спроби інтегруватись в європейські та євроатлантичні структури. Цей процес вимагає глибоких знань політичних систем країн, які успішно здійснюють трансформацію суспільних інститутів. Саме тому аналіз політичних систем країн Центрально-Східної Європи, які здійснили успішні трансформації (Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина, Латвія, Литва, Естонія та інші) дасть можливість Україні розвивати інститути політичної системи, накреслити основні напрями їх реформування.