Мета викладання дисципліни - формування базових знань з журналістського менеджменту, оволодіння засадничими теоретичними знаннями предмета й вироблення навичок практичного застосування законів і прийомів менеджменту.