Головною метою викладання даної дисципліни – сформувати у студентів знання, вміння і навички по застосуванню математичних методів, які необхідні для моделювання, розв’язування і дослідження задач, що характеризують динамічні процеси розвитку економіки, що є неохідною умовою системного аналізу та ефективним інструментарієм в прийнятті та обгрунтувані управлінських рішень. На основі отриманих результатів дослідження робити аналіз та прогноз розвитку економічних процесів. Розширення світогляду майбутнього спеціаліста  про методи і засоби економіко - математичного моделювання зовнішніх явищ, які мають  динамічний характер.