Мета дисципліни ‑ доступним чином ознайомити майбутнього фахівця з новітніми засобами і результатами вивчення проблем економіки, якій притаманна перманентна змінюваність.