Курс має мету – навчити студентів виконувати дослідження процесу функціонування систем за допомогою моделювання, яке є найпоширеним засобом дослідження складних систем та систем, які мають елементи з випадковими характеристиками або знаходяться під впливом випадкових факторів та використовувати моделювання для реалізації стратегії у процесах ситуаційного управління.