Метою навчальної дисципліни “Системний аналіз” є формування системних знань і розуміння концептуальних основ управління економічними системами, що полягає у розкритті теоретичних основ проектування та експлуатації великих та складних систем, методів аналізу станів, оцінки їхніх характеристик та ефективності.