Навчальна дисципліна є варіативною для підготовки студентів за ОКР магістри за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування.