Курс "Засоби масової комунікації зарубіжних країн" є нормативним (за вибором) курсом для студентів 3 курсу спеціальності країнознавство НУОА.

Метою курсу є:  ознайомити студентів з основними поняттями, що визначають специфіку діяльності сучасних засобів масової комунікації в цілому, а також особливості функціонування ЗМК у зарубіжних країнах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • основні поняття, що характеризують сучасні канали масової комунікації;
  • основні поняття міжнародного інформаційного права, інформаційної безпеки; розуміти основи правового регулювання міжнародного інформаційного поля;
  • специфіку ЗМК різних регіонів світу в цілому та окремих країн;
  • особливості функціонування сучасних ЗМК (правове регулювання, фінансування діяльності, взаємодія з органами влади, політична підтримка ЗМК і т.п.)

вміти:

  • визначати та порівнювати моделі медіасистем у різних країнах світу;
  • проводити контент-аналіз інформаційних повідомлень засобів масової комунікації, визначати їх характер та прогнозувати наслідки;
  • аналізувати економічні, політичні, правові, культурні, етичні аспекти функціонування зарубіжних ЗМК;
  • оцінювати процеси глобалізації комунікаційної сфери та простежувати її наслідки для соціально-економічного та культурного розвитку країн світу.


Розподіл годин з курсу:  30 год. лекційних занять / 22 год. практичних занять / 74 год. самостійної роботи. 2 модулі.