Мета навчальної дисципліни – дати студентам базові знання щодо концептуальних засад національної безпеки. Головним завданням дисципліни є комплексне вивчення основних аспектів формування національної безпеки України.

Для магістратури спеціальності 055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії:

Код та найменування спеціальності: 

  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізації: 

    • Міжнародні відносини (International Relations)

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна


Для магістратури спеціальності 032 Історія та археологія:
Код та найменування спеціальності: 
032 Історія та археологія
Спеціалізації: 
Історія України
Історія міжнародних відносин
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Форма навчання: 
Денна.
Заочна.