Курс сучасної української літературної мови охоплює теоретичні відомості  про українську мову і спрямований на практичне засвоєння розділів мовознавчої науки, що становлять рівневу структуру сучасної української мови: фонетичний рівень, на якому виявляється звукова природа мови, що є основою акустичного й графічного образів української мови; морфемний рівень, що відображає зародження знаковості мови: морфеми – значущі одиниці мови, що виформовують, доповнюють чи змінюють значення слова; лексичний рівень, на якому формується універсальна  й унікальна за своєю сутністю вища одиниця мови – слово, що має лексичне значення; граматичний рівень: підпорядковуючи собі мовні одиниці інших рівнів, зокрема лексичного, за їх співвіднесеністю з реаліями дійсності, встановлює правила й порядки групування слів за граматичним значенням на класи, розряди, частини мови; диктує граматичні закони та моделі основної комунікативної одиниці – речення.

Курс сучасної української мови спрямований   на те, щоб навчити студентів користуватися нормами літературної мови в різноманітних практичних мовленнєвих сферах, видах мовленнєвої діяльності; спонукає до мовленнєвої довершеності, яка виявляється в логічності, точності, чистоті, багатстві, виразності висловлювань, прагненні оволодіти мовою, її зображувальними, термінологічними, емоційно-експресивними багатствами.