надати  студентам поглиблені знання з теорії та практики  побудови і використання інформаційних систем на великих підприємствах, у фірмах і корпораціях.  Ознайомити їх з технічною складовою, основою якої є корпоративна мережа, та передовими методами комп’ютеризації управлінських процесів. Значна увага приділяється вивченню досвіду впровадження сучасних інтегрованих систем управління корпоративними бізнес-процесами: R/3, Галактика, Sсаlа, Baan IV. Крім того, студенти знайомляться з засобами автоматизації проектування інформаційних систем – Case - засобами та набувають практичних навичок їх використання.