Робота журналіста неминуче пов’язана з захистом суспільних інтересів перед приватними, що часто веде до конфліктних ситуацій. Як вести себе у таких випадках?

Мета курсу полягає у формуванні об’єктивного погляду на конфлікт як суспільне явище та виробленні вмінь регулювання конфліктних ситуацій.

Основне завдання курсу вбачається у тому, щоб навчити студентів конструктивної взаємодії у конфліктах. Більш детально завдання курсу можна подати таким чином:

 • наголосити на «нормальності» конфлікту у відносинах між людьми та на різних рівнях суспільства;
 • навчити студентів розрізняти конструктивні та деструктивні етапи розвитку конфлікту. Відрізняти конфлікт та насилля;
 • ознайомити з достатніми та необхідними умовами виникнення конфлікту, різновидами та формами конфліктних дій;
 • виробити вміння аналізувати складові елементи конфлікту;
 • знаходити приховані наміри сторін у конфліктних ситуаціях та вміти захищати свої інтереси.
 • навчитися основних засад методу принципових переговорів та виробити вміння ненасильницької трансформації конфлікту.

Очікується, що після вивчення курсу студенти будуть знати: відмінності між конфліктом та суміжними явищами, особливості реальних та ілюзорних конфліктів, функції конфліктів, основні етапи розвитку конфлікту, структурні елементи аналізу конфлікту, головні підходи до регулювання конфліктів, структуру переговорів, базові засади методу принципових переговорів. 

вміти: розрізняти конфлікт та суміжні явища, визначати зону розбіжностей у конфлікті та моделі поведінки конфліктуючих сторін, визначати інтереси сторін у конфлікті та шукати ненасильницькі шляхи регулювання конфліктних ситуацій.


Код та найменування спеціальності: 

 • 061 Журналістика

Спеціалізації: 

  • Газетна, радіо-, теле-, інтернет журналістика та фотосправа.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна