Мета курсу: представити для студентів основні ідеї герменевтики, окреслити генезис цього напрямку, а також продемонструвати можливості використання герменевтики як методологічного засобу для аналізу феноменів культури.

 Основне завдання навчального курсу «Герменевтика» полягає у формуванні у слухачів уявлення про увесь спектр основних ідей герменевтики, ознайомити з можливостями застосування герменевтики як методології до досліджень психіки, культури, політики та ін. Крім того, даний курс покликаний показати зв’язки герменевтики з іншими філософськими та психологічними напрямками сучасності. 

Основними принципами вивчення даного курсу є систематичність, послідовність викладу, науковість, єдність емоційного та раціонального факторів, наочність.